به بخش کاربران VIP آمدید.


VIP Lite چیست؟
یک سرویس جایگزین برای کاربرانی می‌باشد که فقط قصد دانلود داشته و نیازی به ارسال درخواست خود ندارند.
هزینهء این سرویس ماهیانه برابر با فقط 4500 تومان می‌باشد. نوع عضویت، به هنگام پرداخت برای سرویس تعیین می‌شود.
شما می‌توانید برای ثبت‌ نام به این قسمت مراجعه نمایید.
 
Copyright © 2017 Free-Offline. All rights Reserved.